Logo RT praktijk BijdeHand

Voor wie?

“Bij de Hand” biedt kinderen in het basisonderwijs begeleiding bij leerproblemen. U kunt hierbij denken aan problemen bij:

Naast de begeleiding bij leermoeilijkheden, bied ik ook hulp bij het voorbereiden (pre-teachen) en herhalen van leerstof. Bij de begeleiding maak ik gebruik van alle leeringangen die een kind heeft. Veel kinderen bij wie de ontwikkeling stagneert, worden onzeker over wat ze kunnen. Maar, elk kind heeft zijn sterke en minder sterke kanten, ieder kind is uniek. Ik kijk waarin het kind sterk is en waar het zich prettig bij voelt. Aan de hand van die observaties kan ik de leerstof laten aansluiten bij de sterke kanten (de beste leeringangen) van het kind. Zo kan het kind de leerstof goed opnemen en vooruit komen in zijn ontwikkeling.