Logo RT praktijk BijdeHand

Hoe werkt het?

Intake

Mijn begeleiding begint met een kennismakingsgesprek (intake). Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Wanneer u contact met mij opneemt (telefonisch of per e-mail), maken we een afspraak voor dit gesprek. In dit gesprek probeer ik een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van uw kind en de (mogelijke) onderzoeken en begeleiding die uw kind al heeft gehad op school. Wat zijn, volgens u en uw kind, de problemen; waar wordt hulp bij gevraagd en wat zou ik voor u kunnen betekenen. Aan het eind van het gesprek stellen we samen vast of ik uw kind kan helpen en of u dit ook wenst. Als we het erover eens zijn een begeleidingstraject te starten, maken we afspraken over de begeleidingstijd en het contact met school. Het kan natuurlijk ook zijn dat ik u moet doorverwijzen naar een andere praktijk of instantie.

Onderzoek en eerste begeleiding

Om de begeleiding van uw kind zo goed mogelijk op te starten, vraag ik, met uw toestemming, de gegevens van school op. Ik wil immers goed aansluiten bij wat uw kind al op school heeft gedaan en hoe het zich verder zou moeten ontwikkelen. Ik kan daarmee alvast de begeleiding starten. Tijdens de eerste drie sessies wil ik vooral een veilig en vertrouwd gevoel geven door gesprekken te voeren met uw kind, (zo nodig te) toetsen en observaties uit te voeren. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald hoe de begeleiding vervolgd gaat worden, waarbij de sterke kanten van uw kind een belangrijke leidraad zijn. Die begeleiding wordt in het handelingsplan verwerkt. Daarin wordt de problematiek beschreven (beginsituatie), het te bereiken doel, op welke manier dit doel bereikt zal gaan worden en wanneer de evaluatie plaatsvindt. Dit plan wordt eerst met u besproken. Daarna kan de doelgerichte begeleiding gaan beginnen.

Begeleiding

De begeleiding vindt plaats in tien wekelijkse sessies van drie kwartier. Dit vindt over het algemeen plaats onder schooltijd, in de praktijk zelf. In overleg met u en uw kind wordt er ook huiswerk meegegeven. U ontvangt van iedere sessie een schriftelijk verslag. Als U daar toestemming voor geeft, wordt dit verslag ook naar school gestuurd.

Evaluatie

Na de tien behandelingen volgt het (telefonisch) evaluatiegesprek met u. Hierin bepalen we of het nodig is nog verder te behandelen of niet. De evaluatie wordt in een verslag verwerkt.